08 - 730 02 60

Skatteverkets hemsida finns samlad information som är riktad till dig som är arbetsgivare, eller dig som planerar att anställa personal för första gången.


Där hittar du bland annat information om:

• Hur du registrerar dig som arbetsgivare
• Vilka regler som gäller för olika typer av ersättningar för arbete
• Inom vilka branscher man ska föra personalliggare
• Information om arbetsgivaravgifter
• Hur du lämnar arbetsgivardeklaration
• Hur du rättar en redan inlämnad arbetsgivardeklaration

På sidan finns även ”Korta fakta för arbetsgivare” som innehåller information som är bra att känna till. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Incognito.