08 - 730 02 60 info@incognito.se

Företag och trängselskatt

En vanlig fråga Skatteverket får gällande inkomstbeskattning och trängselskatt är: – Kan företaget göra avdrag för trängselskatten? Och enligt Skatteverket kan de göra det. De svarar så här på frågan: – Ja, fr.o.m. den 1 augusti 2007 är trängselskatten...

19 augusti – viktigt att komma ihåg

Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT)SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för juli.ARBETSGIVARDEKLARATION för juli 2019 ska ha kommit in till Skatteverket.MOMS för juni 2019 (ni...