08 - 730 02 60

Bokslut & Årsredovisning

Bokslut

Vi följer naturligtvis de lagar och bestämmelser som finns inom området för att periodiseringar mm blir rätt i bokslutet. Det är alltid lika intressant för varje egenföretagare när årsbokslutet är klart och man kan blicka framåt. Ibland måste ett delbokslut upprättas för underlag till kontrollbalansräkning för att styrelsen inte skall bli personligt ansvariga om bolaget går dåligt. Vi ser till att allt görs i rätt tid förutsatt att vi har fått materialet till oss i tid.

Årsredovisningshandlingar

För alla aktiebolag och för vissa handelsbolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser måste årsredovisning och i vissa fall koncernredovisning upprättas. Den skall innehålla balans- och resultaträkning förvaltningsberättelse och noter som förklarar vissa uppgifter. Årsredovisningen skall senast sju månader efter bokslut vara insänt till Bolagsverket med fastställelseintyg, revisionsberättelse och i vissa fall bolagsstämmoprotokoll. I och med att revisionsplikten för små och medelstora aktiebolag är valfri har fler valt att utnyttja denna möjlighet. I och med detta har Bolagsverket märkt att felaktigheter i inlämnade årsredovisningar från dessa bolag ökat då de inte längre granskas av någon revisor. Vi kan därför hjälpa er upprätta dessa handlingar i rätt tid och att det innehållsmässigt lever upp till Årsredovisningslagens bestämmelser.

Bolagsdeklarationer

I och med att bokslutsarbetet och årsredovisningshandlingarna färdigställs upprättar vi också bolagets inkomstdeklaration för underskrift och leverans till Skatteverket elektroniskt när vi är deklarationsombud.

Nå oss

Du kan kontakta oss genom följande.

Incognito AB, Enebybergsvägen 10 B, 2 tr, 182 36 Danderyd

08 - 730 02 60

Lämna ett meddelande