08 - 730 02 60

Ombilda företag?

Vill du driva ditt företag vidare i en annan företagsform?När du ombildar ditt företag till en ny företagsform, så är det en överlåtelse. Det som är speciellt med en överlåtelse är att du inte säljer ditt företag till någon utomstående.För att underlätta ombildningar,...