08 - 730 02 60

Viktigt att föra körjournal

När en anställd får använda arbetsgivarens bil privat, så räknas det som en förmån. Privata resor kan exempelvis vara resor till och från arbetet. Oftast så är förmånen skattepliktig för den anställda. Du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och, i de fall...

Ränta på kvarskatt och anstånd höjs

1 februari höjs den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt från 2,5% till 3,75%. Intäktsräntan på Skattekontot höjs till 1,6875%.Daniel Eriksson, rättslig expert på Skatteverket säger att det här bland annat berör den som kommer att få kvarskatt...