08 - 730 02 60

Avdragslexikon för enskild firma

Tycker du också att det är svårt att veta vad man får göra avdrag för och inte när du driver enskild firma? Kort uttryckt, så får du göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får...

Prisbasbeloppet fastställt för 2023

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 till 52 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är satt till 53 500 kronor för år 2023.Prisbasbeloppet används till exempel inom socialförsäkringen samt inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att...