08 - 730 02 60 info@incognito.se

12 maj – viktigt att komma ihåg

Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT) SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för april. ARBETSGIVARDEKLARATION, AGI, för april 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.  MOMS för...