08 - 730 02 60 info@incognito.se

Uppdaterad broschyr om skatteregler för BRF:er

Skatteverket har uppdaterat broschyren ”Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar”. Som titeln beskriver, vänder sig denna broschyr till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som kan bli aktuella. Läs mer och ladda...