08 - 730 02 60

Skatteförändringar vid årsskiftet

Det är en rad skatteförändringar som träder i kraft per 1 januari 2021.Se några exempel nedan:• Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs• Skattereduktion för installation av grön teknik• Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp• Skatten för personer över...

Drabbas ditt företag ekonomiskt av Corona?

Tänk på att möjlighet finns att ändra debiterad preliminärskatt, om det är så att ditt företag drabbas ekonomiskt av den pågående Corona-pandemin. Den debiterade preliminärskatten ska stämma överens med den slutliga skatten så nära som möjligt, så har du nu tappat en...