08 - 730 02 60 info@incognito.se

Drabbas ditt företag ekonomiskt av Corona?

Tänk på att möjlighet finns att ändra debiterad preliminärskatt, om det är så att ditt företag drabbas ekonomiskt av den pågående Corona-pandemin. Den debiterade preliminärskatten ska stämma överens med den slutliga skatten så nära som möjligt, så har du nu tappat en...

Ändrade skatter per 1 januari 2020

Skatteverket informerar om att flera skatteändringar träder i kraft per 1 januari 2020, exempelvis: Skatten sänks för personer över 65 årHöjd fordonsskatt på nya bilar och lätta lastbilar som drivs av fossila bränslenHöjd skatt på diesel i lantbruks- och...

Skatt på plastbärkassar

I en lagrådsremiss till Lagrådet har regeringen lämnat förslag om skatt på plastbärkassar. Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära sina varor i beskattas med 3 kronor per kasse. För plastbärkassar som...