08 - 730 02 60

Skatteförändringar vid årsskiftet

Det är en rad skatteförändringar som träder i kraft per 1 januari 2021.Se några exempel nedan:• Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs• Skattereduktion för installation av grön teknik• Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp• Skatten för personer över...