08 - 730 02 60

Drabbas ditt företag ekonomiskt av Corona?

Tänk på att möjlighet finns att ändra debiterad preliminärskatt, om det är så att ditt företag drabbas ekonomiskt av den pågående Corona-pandemin. Den debiterade preliminärskatten ska stämma överens med den slutliga skatten så nära som möjligt, så har du nu tappat en...

Ändrade skatter per 1 januari 2020

Skatteverket informerar om att flera skatteändringar träder i kraft per 1 januari 2020, exempelvis: Skatten sänks för personer över 65 årHöjd fordonsskatt på nya bilar och lätta lastbilar som drivs av fossila bränslenHöjd skatt på diesel i lantbruks- och...

Skatt på plastbärkassar

I en lagrådsremiss till Lagrådet har regeringen lämnat förslag om skatt på plastbärkassar. Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära sina varor i beskattas med 3 kronor per kasse. För plastbärkassar som...