08 - 730 02 60 info@incognito.se

12 september – viktigt att komma ihåg

Inbetalning av PRELIMINÄRSKATT (F-SKATT) SKATTEDEKLARATIONEN ska vara deklarerad, bokförd och betald till Skatteverkets konto för arbetsgivaravgifter och källskatt för augusti. ARBETSGIVARDEKLARATION för augusti 2019 ska ha kommit in till Skatteverket. MOMS för...

3 september – extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och har ett företag med räkenskapsår som slutade 31/1-19, 28/2-19, 31/3-19 eller 30/4-19. Räntan börjar räknas från och...