08 - 730 02 60

Tidigare i höstas aviserade Skatteverket att den exempellista över godkända friskvårdsaktiviteter som tidigare fanns publicerad på skatteverket.se skulle tas bort. Se vårt tidigare inlägg: https://incognito.se/skatteverkets-friskvardslista-tas-bort/

Nu är detta genomfört, dvs exempellistan är borttagen, men det innebär inte att reglerna ändrats. Däremot kan de arbetsgivare som tidigare utgått från listan behöva sätta sig in i vilka regler som gäller. Skatteverket anser att efter tidigare domar så är friheten stor för arbetsgivaren att godkänna olika typer av motionsaktiviteter som innehåller inslag av motion, oavsett vad de kallas.

Det finns dock regler för vad som gäller för friskvårdsbidrag. Ett exempel är att om friskvårdsbidraget ska vara skattefritt, så ska det erbjudas hela personalen på lika villkor och användas för enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.

Ett annat exempel är att friskvården ska vara av mindre värde för att vara en skattefri förmån. Max 5 000 kronor per år och person till sina anställda. Friskvårdsaktiviteter som består av enstaka behandling utan inslag av motion ska ha ett ringa värde, maximalt 1 000 kronor för den enskilda aktiviteten.

Se mer information kring friskvårdsbidraget samt de sammanställda reglerna på Skatteverkets hemsida.