08 - 730 02 60

Under 2019 träder vissa förändringar inom beskattningsområdet i kraft.
Det gäller bland annat:

1 juli
• Höjt tak för rutavdrag
• Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs
• Sänkt moms på e-publikationer
• Vägavgift för tunga fordon höjs och miljödifferentieras
• Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år

1 augusti
• Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år
• Förlängning av växa-stödet från 12 till 24 månader

Läs hela Skatteverkets meddelande här