08 - 730 02 60

Skatteverket meddelar att från den 8 februari kan företag beviljas anstånd nio redovisningsperioder och för redovisningsperioder som infaller under oktober till december 2021.

Dessutom har regeringen lagt förslag om att företag kan få möjlighet att förlänga anståndstiden för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader. Enligt förslaget som förväntas träda i kraft den 7 mars, så innebär detta att den maximala anståndstiden i så fall blir fyra år. En avbetalningsplan ska även löpa under förlängningen.

Se mer på Skatteverkets hemsida
Se mer på Regeringskansliets hemsida