08 - 730 02 60

1 juli 2018 infördes den nu gällande skattereduktionen för fackföreningsavgift. Regeringen föreslår i en proposition att skattereduktion för fackföreningsavgift ska avskaffas från och med 1 april 2019.

Läs mer här