08 - 730 02 60

I en promemoria har förslag lagts att omställningsstödet för företag som fått minskad ersättning till följd av covid-19-pandemin ska utökas med perioden maj – juli 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Enligt den föreslagna förordningen utgör maj en individuell stödperiod och juni, juli utgör en annan individuell stödperiod. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företagets nettoomsättning understeg 60% av nettoomsättningen för referensperioden. För att stöd ska beviljas för juni och juli, krävs att företagets nettoomsättning för stödperioden understeg 50% av nettoomsättningen för referensperioden.

Läs mer om förslaget om utökat omställningsstöd, samt ansökningstider här