08 - 730 02 60

Med anledning av pandemin har Riksdagen beslutat att fri parkering vid arbetsplatsen inte ska leda till förmånsbeskattning under 2021. Dessutom kan arbetsgivare ge anställda en extra gåva värd upp till 2 000 kronor utan att det förmånsbeskattas. Detta är en ändring från förra året, då värdet fick uppgå till 1 000 kronor. Men samma sak gäller i år, att gåvan inte får vara pengar.

Dessa regler träder i kraft 1 maj, men gäller för helåret 2021.

Läs mer på Skatteverkets hemsida