08 - 730 02 60

I år kommer arbetsgivare och pensionsutbetalare inte att skicka ut kontrolluppgifter till alla som de
betalat ut lön eller pension till. Detta på grund av att inkomster och skatter har redovisats löpande,
månadsvis under 2019. Men från banker kommer fortfarande kontrolluppgifter.

Skatteverket skriver vidare i sitt pressmeddelande att alla som haft lön eller pension kan logga in på
skatteverket.se och se vad som är redovisat varje månad, för att kontrollera uppgifterna.

Läs hela Skatteverkets pressmeddelande här