08 - 730 02 60

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivare till anställda är skattepliktiga. Undantag är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda. Dessa är skattefria så länge gåvans värde (marknadsvärde inklusive moms) inte överstiger vissa beloppsgränser.

Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger beloppsgränsen för den aktuella gåvotypen är gåvan skattepliktig från första kronan.

Tänk på att gåvor som lämnas i pengar inte är skattefria.

Läs mer om reglerna för julgåvor, jubileumsgåvor, minnesgåvor och övriga gåvor här.