08 - 730 02 60

Ja, under vissa förutsättningar kan du få avdrag i din näringsverksamhet för utgifter du har i samband med att du går en utbildning eller åker på en studie- eller konferensresa.

Du kan till exempel få avdrag för dina utgifter om utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och att den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får däremot inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.

Vissa utbildningar räknas som en privat levnadskostnad, vilket du inte får avdrag för.

Skatteverket har även vissa regler som gäller för att du ska få avdrag för utgifter för studie- och konferensresor. För att du ska få avdrag måste det till exempel finnas ett samband mellan innehållet i studie- och konferensresan och näringsverksamhetens inriktning och vara ekonomiskt motiverat.

Finns det för stort inslag av nöje och rekreation i studie- och konferensresan kan du få avdrag för viss del, eller inte alls.

Läs mer om vilka krav som gäller för att få ersättning för utbildning och studie- och konferensresor på Skatteverkets hemsida.