08 - 730 02 60

Skatteverket har i början av december gått ut med information om sitt ställningstagande ”Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats”.

Bakgrunden till Skatteverkets nya ställningstagande är att Skatteverket får många frågor kring detta och att de ser ett behov av att tydliggöra detta ur beskattningshänseende.

En anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler anses ha sitt tjänsteställe där. Det gäller även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50% av arbetstiden.

Om den anställde har ingått ett avtal med arbetsgivaren om att arbeta på annan viss angiven plats än i arbetsgivarens lokaler så anses man ha sitt tjänsteställe på den angivna platsen. Detta gäller om huvuddelen, mer än 50% av arbetet utförs där.

Läs hela informationen här