08 - 730 02 60

Anställda

Att köpa lönetjänster är ett sätt att få hjälp att förstå en djungel av lagar, avtal och paragrafer. Ju mer omfattande och komplicerat det blir, desto viktigare är det att den som ger personalen lön kan sin sak.

Idag är lönekostnaderna den i särklass största utgiftsposten i de flesta företag, samtidigt som lagar regler och avtal kring löner, sociala avgifter, löneskatter, sjuklön, rehabilitering m m är så komplicerade att det är viktigt att den som räknar löner har utbildning och erfarenhet.

Starka argument för att förenkla och effektivisera Er lönehantering!

R
Uträkning av personalens löner, VAB, föräldraledighet, ob-tid, övertid, sjuklön, milersättning, traktamenten mm.
R
Vi sköter löneutbetalningar och samtliga skatteinbetalningar. .
R
Vi sköter uträkningar och redovisning av skatter och sociala avgifter.
R
Vi sköter uträkningar och redovisning av skatter och sociala avgifter.
R
Uträkning av semesterlön och kontroll av semesteruttag.
R
Vi tar fram semesterskuldlista.
R
Sammanställning och redovisning av fackavgifter och grupplivförsäkringar.
R
Vi sammanställer och skickar ut kontrolluppgifter till myndigheter och anställda.
R
Lönespecifikationer distribueras till de anställda på ett säkert sätt digitalt.
R
Underlag för skattedeklaration sänds till den som sköter om detta om vi inte är deklarationsombud.

Nå oss

Du kan kontakta oss genom följande.

Incognito AB, Enebybergsvägen 10 B, 2 tr, 182 36 Danderyd

08 - 730 02 60

Lämna ett meddelande