08 - 730 02 60

Ett bostadsföretag eller en bostadsrättsförening ansvarar för att lämna kontrolluppgift (KU55) om en medlem säljer hela eller delar av sin bostadsrätt. Detta gäller även om en bostadsrätt byter ägare genom gåva, bodelning, arv eller testamente.

Du som ansvarar för att lämna kontrolluppgifter för en bostadsrättsförening kan nu ta hjälp av den nya guiden som Skatteverket tagit fram.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.