08 - 730 02 60

1 januari träder vissa förändringar inom beskattnings- och folkbokföringsområdet i kraft.

Skatteverket informerar bland annat om:

• Utökat jobbskatteavdrag
• Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt
• Sänkt skatt för pensionärer
• Arbetsgivardeklaration på individnivå
• Ändrade regler för vouchrar
• Ändrade momsregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
• Nya skatteregler för företagssektorn
• Nuvarande radio- och tv-avgift ersätts med en public-service-avgift som ska betalas via skatten
• Ny skatt på spel
• Skyddad folkbokföring är nu en ny typ av skydd för personuppgifter och ersätter kvarskrivning

Läs mer om de nya lagarna och reglerna på Skatteverkets hemsida.