08 - 730 02 60

Skatteverket har i ett pressmeddelande gått ut med information om de nya lagar och regler som träder i kraft i sommar. Ett antal nya lagar gäller från 1 juli samt 1 augusti och här nedan ser du några av dem:

• Rapporteringsplikt för skatterådgivare från 1 juli
• Höjt takbelopp för uppskov med vinst vid försäljning av privatbostad
• Förändringar i reglerna för investeraravdraget

Ytterligare lagar och lagändringar som trätt i kraft under våren och försommaren till stöd för de företag som drabbats ekonomiskt av coronaviruset:

• Tillfälligt skattefri parkering och skattefria gåvor
• Anstånd med avdragen skatt
• Nya regler för behandling av uppgifter
• Omställningsstöd till företag

Se mer information om de listade reglerna ovan på Skatteverkets hemsida.