08 - 730 02 60

Här är några av de nya lagar inom Skatteverkets områden som träder i kraft under juni och juli 2021:

  • Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
  • Uppgiftsskyldighet om fel i folkbokföring
  • Förbud mot erkännande av utländska månggiften
  • Avdragsrätten begränsas
  • Justerad beräkning av bilförmån
  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda inom forskning och utveckling
  • Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
  • Nedsatt arbetsgivaravgift för unga
  • Sveriges skatteavtal med Grekland och Portugal upphör

Läs mer om dessa lagar och vad de innebär på Skatteverkets hemsida.