08 - 730 02 60

Det är en rad skatteförändringar som träder i kraft per 1 januari 2021.
Se några exempel nedan:

• Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs
• Skattereduktion för installation av grön teknik
• Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
• Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare
• Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost i särskilda fall
• Public-service-avgiften sänks
• Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida om ovan skatteförändringar, samt de ytterligare förändringar som träder i kraft vid årsskiftet.