08 - 730 02 60

Nu finns ett nytt avdragslexikon för enskild näringsverksamhet som hjälper dig göra rätt när du ska göra kostnadsavdrag. Du får göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet.

Tänk på att du aldrig får dra av för privata levnadskostnader. Men du får t.ex göra avdrag för resor i verksamheten, utgifter kring företagets webbplats och för marknadsföring.

Läs mer på Skatteverkets sida