08 - 730 02 60

Vill du driva ditt företag vidare i en annan företagsform?

När du ombildar ditt företag till en ny företagsform, så är det en överlåtelse. Det som är speciellt med en överlåtelse är att du inte säljer ditt företag till någon utomstående.

För att underlätta ombildningar, så finns det undantag i skattelagstiftningen vad det gäller framför allt uttagsbeskattning och återföring av fonder. Det är lite olika regler som gäller beroende på vilken företagsform du har idag och vilken som blir den nya företagsformen. (Läs mer på Skatteverkets hemsida)

Tänk dock på att avsluta bokföringen på rätt sätt när du avslutar det gamla företaget. Du ska göra ett sista bokslut även om du avslutar räkenskapsåret mitt under ett pågående verksamhetsår.

Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida om hur du går tillväga för att ombilda ditt företag och självklart kan vi hjälpa dig så bokföringen avslutas korrekt i det gamla bolaget. Samtidigt ser vi till att det nya bolagets bokföring startas upp på rätt sätt.

Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp.