08 - 730 02 60

En personalvårdsförmån är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Som arbetsgivare kan du t.ex erbjuda personalvårdsförmåner i form av friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter samt enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen.

En personalvårdsförmån är skattefri för den anställda. Du ska därför inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

För att förmånen ska räknas som en personalförmån ska den:

• Vara av mindre värde
• Rikta sig till hela personalen
• Inte gå att byta mot kontanter

Skatteverkets hemsida hittar du mer information om vad som gäller för:

• Friskvårdsbidrag
• Naturaförmån
• Konstföreningar