08 - 730 02 60

Skogen är full av både blåbär, lingon, andra bär och svamp. Vet du om att du kan plocka och sälja bär för upp till 12 500 kronor utan att behöva deklarera eller betala skatt? Fribeloppet gäller allt som du plockar själv och säljer från skogens skafferi.

Tänk dock på att fribeloppet endast gäller om man plockar och säljer bär och svamp på eget initiativ. Plockar och säljer du bär och svamp på uppdrag av någon annan eller för företag ska du betala skatt från första kronan, då det räknas som en anställning.

12 500 är den gräns som gäller för den som har andra inkomster som beskattas. Har du inga andra inkomster under året, kan du sälja bär och svamp för 20 008 kronor, som är årets gräns för att betala skatt.

Se mer om skattereglerna för bärplockning på Skatteverkets hemsida.