08 - 730 02 60

8 oktober lämnade Regeringen en proposition till Riksdagen med förslag om att sänka det lägsta tillåtna aktiekapitalet från 50 000 kr till 25 000 kr. Den föreslagna sänkningen gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för fler som vill starta företag, samtidigt som en viss spärr mot oseriöst företagande behålls.

Läs mer om förslaget här