08 - 730 02 60

Bokföringstjänster

Arbetat framgångsrikt sedan 1989

De flesta företag behöver en ekonomifunktion för företaget, det är inte lika självklart att denna ekonomifunktion måste ligga i företaget. Små och medelstora företag måste lägga all kraft på verksamheten och dess specialitet. Incognito AB är ett bolag som arbetar med redovisning och företagsekonomiska konsultationer. Ofta fungerar vi som en extern ekonomiavdelning till våra klienter. Vi hjälper er att på ett effektivt sätt hantera den löpande bokföring som är hjärtat i det vi dagligen arbetar med. Rätt strukturerad blir er redovisning en informationsbank som visar bolagets resultat och ställning och ger bra beslutsunderlag och affärsmässig vägledning. Redovisningen är också grunden till att deklarera moms, avgifter och inkomstskatt varför det är så viktigt att allt sköts på ett korrekt och riktigt sätt, vi hjälper er komma tillrätta med detta. En stor del av affärshändelser kommer från kund- och leverantörsfakturor. Vi hjälper till att upprätta kund- och leverantörsreskontra samt att sköta betalningar och kundfakturering om ni så önskar. En del av detta kan vi också sköta digitalt vilket innebär minimalt med papper.

Våra tjänster inom redovisning och bokföring är:

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Kundreskontra inkl betalningar, påminnelsehantering, kuvertering, porto mm
 • Leverantörsreskontra inkl betalningar mm
 • Utlägg
 • Kontokortsavstämning
 • Periodisk avstämning
 • Mm.

Leverantörsreskontra

 • Uppläggning av leverantörer.
 • Fakturor kontrolleras vad avser behörig attest och innehåll.
 • Digital inläsning av fakturorna eller manuell hantering, det väljer ni själva.
 • Leverantörsbetalningar sänds via internetbanken på fil till angivet bg/pg.
 • Avstämning av reskontran.

Kundreskontra

 • Ni kan själva skapa kundfakturor i affärssystemet direkt och sända till era kunder
 • Alternativt lägger vi in dem till er om ni tycker det känns bättre, ni bestämmer.
 • Utskrift fakturor och kuvertering samt porto om ni vill sända dem med post i annat fall sänds de digitalt till kundens e-postadress.
 • Ta fram bevakningslistor på förfallna fakturor.
 • Inkommande betalningar tas emot via internetbanken direkt till vårt affärssystem och bokas av på kundfakturorna
 • Sända ut betalningspåminnelser.
 • Avstämning av reskontran.

Våra stora tjänster

Våra tjänster inom dessa områden riktar sig framförallt mot mindre och medelstora företag, som väljer att få professionell hjälp med sin administration för att frigöra mer tid åt sin huvudsakliga verksamhet. För oss är det viktigt att arbeta nära våra kunder med en hög servicegrad och tillgänglighet. Vårt mål är att vara det lilla bolagets ekonomichef, presentera företagets resultat och ställning på ett förståeligt och korrekt sätt som anpassas efter önskemål och individuella behov samt att ge företagets revisorer väl avstämda och dokumenterade bokslut digitalt.

Nå oss

Du kan kontakta oss genom följande.

Incognito AB, Enebybergsvägen 10 B, 2 tr, 182 36 Danderyd

08 - 730 02 60

Lämna ett meddelande