08 - 730 02 60

Från och med 1 augusti 2019 behöver du som är arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år, men ännu inte fyllt 18 år.

Man får maximalt betala varje ungdom 25 000:- brutto i månaden för att detta ska gälla. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42% på den lön som överstiger 25 000:-.

Dessa nya regler gäller löner som betalas ut efter 1 augusti 2019, men som kan ha tjänats in av ungdomarna tidigare.

Läs mer om reglerna för de sänkta sociala avgifterna för ungdomar här!