08 - 730 02 60

Den som skaffat en digital brevlåda senast 25 februari får veta sin eventuella skatteåterbäring eller kvarskatt redan mellan 3 – 9 mars. Pappersdeklarationerna skickas ut först under perioden 13 mars – 15 april.

De som inte ska göra några ändringar eller tillägg i sin deklaration, utan enbart ska godkänna deklarationen kan få tillbaka sina pengar redan i april. Detta under förutsättning att man godkänt sin deklaration senast 30 mars.

Oavsett om deklarationen enbart ska godkännas eller om den innehåller ändringar, så rekommenderar Skatteverket alla att deklarera digitalt. Sista dagen att deklarera i år är den 3 maj.

Läs mer om digital brevlåda och vad som gäller kring deklarationen på Skatteverkets hemsida.