08 - 730 02 60

I en lagrådsremiss till Lagrådet har regeringen lämnat förslag om skatt på plastbärkassar.

Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära sina varor i beskattas med 3 kronor per kasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 7 liter föreslås skatten vara 30 öre per kasse.

– Jag tror fler konsumenter kommer att använda samma påse fler gånger när det kostar några kronor extra. Det kan bli en vinst för miljön och minskad nedskräpning, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Läs mer