08 - 730 02 60

Den 1 juli återinfördes skattereduktion för pengagåvor till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. För att avdraget ska kunna nyttjas måste man ha skänkt minst 2 000:- under året och gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.

Läs mer om villkoren för att skattereduktion ska godkännas här