08 - 730 02 60

Riksdagen har nyligen beslutat om en tillfällig skattereduktion för inventarier som köps in till företag. Skattereduktionen gäller för inköp av materiella inventarier under hela 2021 och uppgår till 3,9% av inköpspriset.

Lite regler för skattereduktionen:

  • Skattereduktionen gäller materiella inventarier.
  • Inköpen behöver ha gjorts och levererats under 2021.
  • Det krävs att det finns skatt att räkna av skattereduktionen mot.
  • Inventarierna behöver fortfarande finnas kvar i samma näringsverksamhet vid utgången av beskattningsåret 2022 eller vid utgången av det första beskattningsår som avslutas efter detta datum, ifall företaget har brutet räkenskapsår.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.