08 - 730 02 60

Vid årsskiftet kommer den exempellista över godkända friskvårdsaktiviteter som Skatteverket hittills publicerat att tas bort. Anledningen till att den tas bort beror på att listan går att uppfatta som en komplett lista över godkända aktiviteter, vilket den inte är. Det är innehållet som avgör om en aktivitet skattefritt kan bekostas med friskvårdsbidrag.

Att exempellistan tas bort innebär inte att reglerna ändras, däremot kan arbetsgivare som tidigare utgått från denna lista behöva sätta sig in i vilka regler som gäller.

Tänk på att friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde för att vara en skattefri förmån. Enligt Skatteverkets uppfattning kan en arbetsgivare max ge 5 000 kronor per år och person till sina anställda i friskvårdsbidrag. Arbetsgivaren kan även välja att ge ut ett lägre belopp, eller inget belopp alls.

Friskvårdsbidraget ska också erbjudas hela personalen på lika villkor och användas för enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.

Se fler regler och information om friskvårdsbidrag på Skatteverkets hemsida.