08 - 730 02 60

Skatteverket har tagit fram en samlad information om vilka regler som gäller om du som företag t.ex vill anställa personer från Ukraina, eller om du vill skänka gåvor eller pengar från ditt företag.

De informerar bland annat om:

• Vill du anställa en flykting?
• Vill du skänka gåvor eller pengar?
• Påverkan på momsen om du hyr ut lokaler
• Om du är aktieägare och vill ge bort din rätt till utdelning
• Har du ekonomiska problem till följd av situationen i Ukraina?
• Så kan du förbereda ditt företag inför svåra situationer

Se den samlade informationen här

Vill du hjälpa till som privatperson?
Tänk på att det är andra regler som gäller om du i egenskap av privatperson vill skänka eller samla in pengar, hyra ut bostad eller hjälpa till på annat sätt.

Läs mer på Skatteverkets sida ”Information för privatpersoner med anledning av situationen i Ukraina