08 - 730 02 60

Här nedan ser du några exempel på nya lagar och regler som träder kraft i sommar och tidig höst. Gå gärna in på Skatteverkets hemsida för att läsa mer.

2022-06-30
Omställningsstöd – nytt statligt studiestöd

2022-07-01
Ändrad nedsättning av miljöanpassade bilars förmånsvärde
Ytterligare sänkt moms på reparationer
Höjd omsättningsgräns för momsbefrielse
Definitionen av tjänsteställe för riksdagsledamöter ändras

2022-08-01
Ny lag om företagsrekonstruktion

2022-09-01
Skärpta regler inom folkbokföringsområdet