08 - 730 02 60

Vad menas med en virtuell vara?
En virtuell vara kan t.ex vara ”skins” inom onlinespelet Counter-Strike: Global Offensive.

Normalt sett ska byten och försäljning av virtuella varor under spelets gång inte beskattas, eftersom försäljningen anses vara en del av spelet. Detta gäller under förutsättning att du som spelare inte tillgodogör dig någon reell skattepliktig inkomst.

Men bedriver du en självständig omfattande handel under en längre tid med ett vinstsyfte så kan det innebära att du bedriver näringsverksamhet. De virtuella varorna klassas då som försäljning av elektroniska tjänster. Vid försäljning av elektroniska tjänster till kunder inom Sverige, ska du ta ut en utgående moms på 25%.

Ersättningen du får genom försäljningen av virtuella varor redovisas som inkomst av näringsverksamhet, samt att du är bokföringsskyldig och ska redovisa din verksamhet i näringsbilagan NE.

Läs mer om reglerna för försäljning av virtuella varor här.