08 - 730 02 60

Inga kontrolluppgifter för lön och pension i år

I år kommer arbetsgivare och pensionsutbetalare inte att skicka ut kontrolluppgifter till alla som de betalat ut lön eller pension till. Detta på grund av att inkomster och skatter har redovisats löpande, månadsvis under 2019. Men från banker kommer fortfarande...