08 - 730 02 60

Nya lagar och regler i sommar

Skatteverket har i ett pressmeddelande gått ut med information om de nya lagar och regler som träder i kraft i sommar. Ett antal nya lagar gäller från 1 juli samt 1 augusti och här nedan ser du några av dem:• Rapporteringsplikt för skatterådgivare från 1 juli• Höjt...

Nya lagar från 1 januari

1 januari träder vissa förändringar inom beskattnings- och folkbokföringsområdet i kraft. Skatteverket informerar bland annat om:• Utökat jobbskatteavdrag• Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt• Sänkt skatt för pensionärer• Arbetsgivardeklaration på individnivå•...