08 - 730 02 60

Förslag på utökat omställningsstöd till företag

I en promemoria har förslag lagts att omställningsstödet för företag som fått minskad ersättning till följd av covid-19-pandemin ska utökas med perioden maj – juli 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.Enligt den föreslagna förordningen utgör...

Nu kan företag och föreningar söka omställningsstöd

Den 22 juni öppnades möjligheten för företag och föreningar att ansöka om omställningsstöd. Stödet lämnas till de företag och föreningar vars omsättning minskat med mer än 30% under mars och april månad på grund av coronapandemin.Ansökningstiden sträcker sig fram till...