08 - 730 02 60

Riksdagen har beslutat att arbetsgivaravgifterna för unga sänks ytterligare under sommaren 2022. Det är bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent som ska betalas. Detta gäller då unga som vid årets ingång har fyllt 18, men inte 23 år.

Lagändringarna börjar gälla 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som lämnas under perioden 1 juni – 31 augusti 2022.

Se fullständig information på Riksdagens hemsida.