08 - 730 02 60

Fram till 6 november kan du som brukar få kvarskatt eller återbäring rätta till det genom att ansöka om jämkning för helåret 2021. Det går att göra senare också, men då blir det inte för hela året. Genom att jämka blir ditt skatteavdrag mera rätt.

Om du är osäker på om du kommer att få kvarskatt kan du använda Skatteverkets tjänst ”skatteuträkning”.

Läs mer om jämkning och kvarskatt på Skatteverkets hemsida