08 - 730 02 60

Skatteverket har uppdaterat broschyren ”Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar”.
Som titeln beskriver, vänder sig denna broschyr till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som kan bli aktuella.

Läs mer och ladda ner broschyren på Skatteverkets hemsida.
För dig som vill veta mer, finns hänvisningar i broschyren till ytterligare information.