08 - 730 02 60

I lämnad lagrådsremiss föreslås att man utvidgar rutavdraget med fyra nya tjänster, samt att taket för rutavdraget höjs till
75 000 kronor. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

De nya föreslagna tjänsterna är:

  • Tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning.
  • En möbleringstjänst.
  • En transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning.
  • En tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden.

Man föreslår samtidigt att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion ska gälla omedelbart. Vidare föreslås att vissa av skatteförfarandelagens bestämmelser om anstånd ska vara tillämpliga på beslut om återbetalning.

Läs mer om lagrådsremissen här