08 - 730 02 60

Många har under covid-19 arbetat hemma, eller följt rekommendationerna om att undvika kollektivtrafiken och har därför tagit bilen till jobbet. Men tänk på att reglerna för avdrag för resor till och från jobbet inte har förändrats på grund av covid-19, utan det är samma avdragsregler som tidigare som gäller.

Med andra ord krävs det fortfarande en tidsvinst på minst två timmar per dag med att ta bilen till och från jobbet, jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor. Gå gärna in på Skatteverkets beräkningshjälp. Där finns både information om hur du beräknar ditt reseavdrag, samt att du kan använda deras e-tjänst för beräkningshjälp.

Det har heller inte gjorts några regeländringar för andra avdrag och du kan i regel inte göra avdrag för till exempel arbetsrum, möbler, bredband, kaffe eller frukt när du jobbat hemma.

Läs Skatteverkets hela pressmeddelande här.