08 - 730 02 60

När man jobbar med hästar, så kan det vara svårt att veta när det klassas som hobby eller när verksamheten övergår till att vara ett företag.

Om din hästverksamhet är självständig, varaktig och har ett vinstsyfte så klassas den som näringsverksamhet, dvs ett företag. Denna verksamhet ska du alltså betala skatt för.

Om verksamheten t.ex är självständig, men inte uppfyller de andra två kriterierna så redovisas inkomsterna istället som hobbyverksamhet. Om du får överskott av din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt för det. Nästan alla inkomster inom hobbyverksamhet är skattepliktiga.

Titta in på Skatteverkets sida, där de visar tydliga exempel på vad som klassas som näringsverksamhet respektive hobbyverksamhet när du jobbar med hästar.