VI GÖR DIN BOKFÖRING ENKEL

Bokföring är något som kan kännas både svårt och komplicerat. Genom att anlita oss på Incognito, så säkerställer du att din redovisning hanteras korrekt och att deklarationer lämnas in i rätt tid. Samtidigt frigör du tid för fokus på din kärnverksamhet.

VÅRT ERBJUDANDE


Behöver du hjälp inom ett visst område, eller behöver du hjälp med hela ditt ekonomiflöde?
Kontakta oss redan idag för att få veta mer om de ekonomitjänster som vi på Incognito erbjuder dig som företagare.


Bokföring/Redovisning - Tecknad bild på ett dokument, portfölj och ett förstoringsglas

Alla som driver en näringsverksamhet måste upprätta en bokföring. Bokföring innebär att alla affärshändelser i företaget löpande redovisas.

Deklarationer - Tecknad bild på ett dokument och ett kuvert

Deklarationer är olika typer av ekonomiska rapporter som måste lämnas in till Skatteverket. Det är viktigt att dessa rapporter lämnas in i tid.  

Bokslut/Årsredovisning - Tecknad bild på en person som står vid ett diagram

Ett bokslut är en sammanställning av din bokföring. Bokslutet ska innehålla en balansräkning och en resultaträkning för det gångna räkenskapsåret.

Löneadministration - Tecknad bild på en miniräknare och en pengapåse

Löneadministration innehåller allt som har med dina anställdas löner och deras utbetalningar att göra. Det är många lagar och regler som måste följas.

SÅ GÅR DET TILL

Vit cirkel med siffran 1 i mitten
Vit cirkel med siffran 2 i mitten
Vit cirkel med siffran 3 i mitten
Vit cirkel med siffran 4 i mitten

Kontakta oss för ett uppstartsmöte

Vi kommer överens om vilka tjänster du behöver

Vi jobbar med de ekonomitjänster du bestämt

Deklarationer och rapporter lämnas in


OM INCOGNITO


Vårt mål är att vara det lilla bolagets ekonomichef som presenterar företagets resultat och ställning på ett förståeligt och korrekt sätt.


För oss är det viktigt att arbeta nära våra kunder med en hög servicegrad och tillgänglighet. Vi har ett brett kontaktnät och nära samarbete med auktoriserade och godkända revisorer, skattejurister och advokater. Vi arbetar med flera olika affärssystem, exempelvis Fortnox, Visma, Wolters Klüwer Bokslut och Koncern med flera.

SÅ SÄGER VÅRA KUNDER

Barberia Havanna

"Incognito har varit med sedan vår start och stöttar oss med vår löpande redovisning, bokslut och deklarationer på ett professionellt sätt. Vi känner oss helt trygga i vårt samarbete."

Cari Gonzalez Forsgren - Barberia Havanna

Cari Gonzalez Forsgren

Barberia Havanna

Kungliga Svenska Aeroklubben

"De är alltid tillgängliga med god leverans och ett ständigt gott humör.

Inget är för besvärligt eller tidskrävande för att leverera kvalitet i tid." 

Lars-Christer Andersson - Kungliga Svenska Aeroklubben

Lars-Christer Andersson KSAK

Gammeter/Adcontact

"Incognito fungerar för oss som en heltäckande affärspartner som år efter år levererar enastående service och resultat."

Marten Hansen - Gammeter-Adcontact

Marten Hansen

Gammeter/Adcontact