BOKFÖRING / REDOVISNING


De flesta företag behöver någon form av ekonomifunktion, men det är inte lika självklart att ekonomifunktionen måste ligga i företaget. Incognito fungerar ofta som en extern ekonomiavdelning där vi på ett effektivt sätt hjälper våra kunder med sin bokföring.


Den löpande bokföringen är hjärtat i det som vi dagligen arbetar med och rätt strukturerad blir din redovisning en informationsbank som visar bolagets resultat och ställning. Detta ger dig som företagsledare ett bra beslutsunderlag och affärsmässig vägledning.


Redovisningen är också grunden till att deklarera moms, avgifter och inkomstskatt enligt gällande lagar och regler, så det är väldigt viktigt att företagets ekonomi och redovisning hanteras på ett korrekt och riktigt sätt.

 

Digital redovisning och kvalificerad rådgivning


Genom effektiva digitala flöden så spar du som företagare tid och kan lägga mer kraft på din verksamhet och dess specialitet. Genom att vi använder gemensamma digitala system, så kan du skicka in material och attestera direkt i systemet oavsett var i världen du befinner dig.


Sedan tar vi över och hanterar den löpande bokföringen och återkopplar med månadsvisa rapporter. Vi skräddarsyr en lösning för just dig och ditt företag där vi antingen tar hand om vissa delar av din bokföring, eller hanterar alla delar i din ekonomiska process.


Vi finns även här som bollplank för dig och hjälper dig med kvalificerad rådgivning

kring ekonomin i ditt företag.

 

Kundreskontra


Du kan själv skapa kundfakturor direkt i systemet och sända ut till era kunder, alternativt att vi hjälper dig upprätta och skicka ut fakturorna. Ni bestämmer.


Självklart jobbar vi digitalt så mycket det går, men vill du hellre sända era fakturor per post kan vi hantera hela flödet med utskrift av era fakturor, kuvertering och sedan sända dem per post.


Förfallna fakturor är tyvärr något som alltid förekommer av olika anledningar. Vi hjälper dig att ta fram bevakningslistor på förfallna fakturor och kan även hjälpa till med att skicka ut påminnelser.


Inkommande betalningar tas emot via internetbanken, med fördel direkt till vårt affärssystem och bokas sedan av mot kundfakturorna. (För detta krävs att affärssystemet är integrerat med er bank, vilket vi förespråkar.) Vi gör sedan avstämning av reskontran och återkopplar med rapport.

 

Leverantörsreskontra


Vi kan hjälpa dig att lägga upp leverantörer i systemet i de fall du inte vill hantera detta själv.


Vi kontrollerar inkommande fakturor vad avser behörig attest och innehåll innan de går vidare till betalning. Du kan använda dig av digital inläsning av fakturorna eller manuell hantering, det väljer du själv.


Attesterade leverantörsbetalningar sänds sedan via internetbanken på fil till banken där ansvarig på företaget godkänner betalningarna. Antingen skickar ni in denna fil själva, eller så hjälper vi till med detta. Vi gör sedan avstämning av reskontran och återkopplar med rapport. (För detta krävs att affärssystemet är integrerat med er bank, vilket vi förespråkar.)

Så går det till

Vit cirkel 1

Löpande bokföring

När underlagen har lämnats in, så hjälper vi dig med den löpande bokföringen och återkopplar månadsvis med ekonomiska rapporter till ekonomiansvarig på företaget.

Vit cirkel 2

Fakturering

Du kan antingen skapa och skicka ut era fakturor själv direkt ifrån systemet, eller så hjälper vi till med hela fakturaflödet. Detta kan ske antingen via digitala utskick eller fysiska utskick per post.

Vit cirkel 3

Kundreskontra

Vi hjälper dig att ta fram bevakningslistor på förfallna fakturor och kan även hjälpa till med att skicka ut påminnelser. Vi stämmer även av och bokför de inkommande betalningarna.

Vit cirkel 4

Leverantörsreskontra

Inkommande leverantörsfakturor kontrolleras vad avser behörig attest och innehåll. Godkända fakturor skickas sedan in som betalfil till banken där ansvarig godkänner och genomför betalning.

Vit cirkel 5

Utlägg

Kvitton och reseräkningar fotas enkelt med mobilen och skickas sedan in digitalt via en app för vidare attest och bokföring.

Vit cirkel 6

Avstämningar

Varje månad gör vi en kontokortsavstämning samt periodisk avstämning och skickar rapport till ekonomiansvarig på företaget.

Kontakta oss gärna för Ekonomisk rådgivning

AUKTORISERADE

REDOVISNINGSKONSULTER

Vi är en auktoriserad byrå samt medlemmar i SRF. Hos oss kan du vara trygg med att alltid få personlig och kvalificerad hjälp av våra auktoriserade redovisningskonsulter.

Bokföring - Redovisning - Ett inramat certifikat. Bakom certifikatet sitter en kvinna och jobbar vid datorn.

VILL DU VETA MER?


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag med din bokföring?

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.